Informace o projektu
Probíhající globální invaze zoonotické hlístice Angiostrongylus cantonensis: analýza rizik rozšíření v Evropě

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-26136S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Česká zemědělská univerzita v Praze

Navržený výzkum představuje ambiciózní reakci na probíhající invazi metastrongylidní
zoonotické hlístice Angiostrongylus cantonensis, působící eosinofilní meningitidy člověka a zvířat, a na její nedávné objevení se v Evropě. Navržený multidisciplinární přístup odráží v kontextu One Health paradigmatu komplexnost vývojového cyklu A.c. Naší hlavní ambicí je stát
se vedoucím týmem ve výzkumu A.c. v Evropě, vyplnit zásadní mezery ve vědomostech o ekologii, biologii a genomice A.c. a využít tato data k analýze rozsahu invaze do mediteránní a temperátní Evropy a predikci rizik klinických infekcí u člověka a zvířat. K dosažení této ambice
budeme kombinovat výzkum ekologie a epidemiologie A.c. v přirozených ohniscích nákazy na
Kanárských ostrovech a v mediteránu s experimentálním studiem těch aspektů vývojového
cyklu, které by mohly podmiňovat další šíření patogena v Evropě. Ke studiu diversity a původu
invazních linií v evropském regionu i ve světě použijeme metody pokročilé genomiky.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info