Informace o projektu

Díla chráněná autorským právem a požadavek dostatečné přesnosti a objektivity

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-22517S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

V poslední době předkládají Soudnímu dvoru EU soudy členských států EU předběžné otázky týkající se předmětů chráněných autorskými právy stále častěji. Soudní dvůr Evropské unie se prostřednictvím své judikatury aktivně podílí na harmonizaci podmínek autorskoprávní ochrany. Jednou z takových podmínek je nejnověji požadavek „dostatečné přesnosti a objektivity“ výsledků umělecké a vědecké povahy, který SDEU stanovil jako pojmový znak autorských děl v právu Evropské unie. Hlavním cílem projektu je vyvinout, jak teoretický, tak metodologický, rámec pro klasifikaci předmětů chráněných autorským právem v návaznosti na judikaturu SDEU. Vnitrostátní právní úpravy členských států, zejména ve střední Evropě, budou rovněž analyzovány. Výzkumný tým se zaměří na posouzení podmínek, které mají být splněny, aby výsledek získal autorskoprávní ochranu. Zvláštní pozornost bude věnována roli požadavku „dostatečné přesnosti a objektivity“.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info