Informace o projektu

Softskills v programu Informačních studií a knihovnictví - podpora uplatnění absolventů

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/07.0058
Období řešení
5/2009 - 5/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
WWW stránky projektu
http://www.projekt-across.cz/
Spolupracující organizace
Moravská zemská knihovna v Brně

Projekt reaguje na potřeby praxe očekávající od absolventů studijního programu Informační studia a knihovnictví krom odborných kompetencí spojených se znalostí a schopností aplikace informační vědy rovněž sérii v profesní přípravě dosud neakcentovaných kompetencí označovaných jako tzv. softskills.
V rámci projektu bude kurikulum odborné přípravy studentů tohoto programu obohaceno o několik vzájemně provázaných kurzů, které absolventům umožní tyto kompetence získat, a dojde tak k posílení jejich pozice na trhu práce. Zároveň bude vytvořeno pro účely tohoto typu výuky tolik nezbytné materiální (IT technika, materiál pro outdoorové kurzy apod.), personální (zapojení erudovaných expertů) a informační (studijní materiály, e-learningová podpora apod.) zázemí umožňující účinnou a efektivní realizaci projektu nejen během podpory, ale i v dalších letech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info