Informace o projektu

Příprava projektu "CORMIC – BRIDGING ACADEMIA AND INDUSTRY IN CORRELATIVE MICROSCOPY" (CORMIC)

Kód projektu
MUNI/F/0137/2022
Období řešení
2/2022 - 9/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

V rámci projektu GAMU žádáme o podporu na přípravu druhého kola projektu teaming. Vzhledem k vysoké konkurenci vkládáme maximum do přípravy projektu. Většinu financí, které bychom získali ze schématu GAMU HORIZONS bychom investovali do služeb, především do konzultační firmy, která by nám dala zpětnou vazbu na náš projekt. Dále bychom část financí chtěli využít na konečnou grafickou úpravu projektu před podáním. Projekt staví na Brnu jako městu, kde se vyrábí 35 % světové produkce elektronových mikroskopů, které se používají v přírodních vědách, materiálových vědách a v inovativním průmyslu, dále na CEITECu, kde se provádí základní výzkum v oblasti věd o živé přírodě a materiálech a využívá mikroskopii jako hlavní nástroj pro zkoumání živých i neživých systémů. Partnery projektu jsou EMBL a TU Wien, CEITEC VUT a ÚPT, v.v.i,
Budujeme propojení mezi akademickou obcí a průmyslem a mezi vývojáři a uživateli technologií v této oblasti výzkumu s velkým dopadem. Investicemi do vzdělávání a odborné přípravy v oblasti mikroskopie, naplníme neuspokojenou potřebu brněnských podniků po kvalifikované pracovní síle a ověřování nových zobrazovacích technologií. S CORMICem chceme vytvořit ucelený hodnotový řetězec, který bude schopen transformovat otázky základního výzkumu do korelativních mikroskopických produktů s dopadem na vědu a společnost. Tato mezisektorová spolupráce posílí pozici CEITECu a Masarykovy univerzity jako majáku české vědy a vědy EU13 a pomůže etablovat Jihomoravský kraj jako celosvětově významné mikroskopické údolí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info