Informace o projektu

Globální analýza a geometrie fibrovaných prostorů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA201/09/0981
Období řešení
1/2009 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoké učení technické v Brně

Projekt je zaměřen na výzkum v oblasti globální analýzy a geometrie fibrovaných prostorů, především na tato témata:- variační analýza a geometrie Lagrangeových struktur na varietách,- diferenciální rovnice na prostorech jetů, diferenciální vazby,- diferenciální geometrie fibrovaných prostorů a její aplikace,- přirozené a kalibračně-přirozené bandly a operátory, přirozené variační principy, dierenciální invarianty,- geometrické a variační struktury v mechanice vyššího řádu a teorii pole.Výzkumný tým je tvořen mezinárodně uznávanými odborníky i mladými vědci a doktorandy. Jeho členem je také vynikající zahraniční odborník prof. D. Saunders (Velká Británie). Důležitým rysem projektu je i příspěvek k integraci dosavadní mezinárodní spolupráce při řešení výzkumné problematiky. Hlavními výstupy budou publikace vědeckých výsledků v předních mezinárodních matematických časopisech a sbornících mezinárodních konferencí, zvané přednášky v zahraničí, knihy, kapitoly v knihách a publikace souborných prací

Publikace

Počet publikací: 39


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info