Informace o publikaci

Edukace rodičů dětí s neurovývojovým postižením prostřednictvím online podpory a e-learningu

Autoři

MALANÍKOVÁ Vendula PANČOCHA Karel

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Archiv časopisu UNIPO
Klíčová slova telepractice; autism; parent training; applied behavior analysis; online intervention
Popis Článek představuje projekt Telepractice – podpora rodičů a dětí s neurovývojovým postižením v domácím prostředí, který byl zaměřen na komplexní model online intervence na poli aplikované behaviorální analýzy. Cílem textu je popsat hlavní výstupy projektu a jejich možné využití v praxi. Webový portál Telepractice zpřístupňuje veřejnosti manuály a materiály pro poskytování online intervence pro jedince sporuchou autistického spektra (PAS) v domácím prostředí. Materiály cílí jak na samotné provádění intervence, tak na její právní a administrativní podporu a sdílení dobré praxe. Jednotlivé výstupy se opírají o aplikovaný výzkum, při kterém bylo využito různých metod a technik sběru a analýzy dat. Výsledky výzkumů jsou publikovány ve dvou odborných článcích popisující pilotní testování e-learningového kurzu a následné poskytování online intervence v podobě odborných konzultací. Výsledky ukázaly, že program byl sociálně validní a přispěl k nárůstu dovedností i zvýšení kvality života zkoumaných rodin. Podrobná evaluace všech výstupů projektu poskytla prostor pro další zdokonalení online intervencí pro rodiny dětí s PAS.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info