Informace o projektu

Radiomická analýza strukturální magnetické rezonance v diferenciální diagnostice poradiačních změn a skutečné progrese po cílené stereotaktické radioterapii mozkových metastáz

Kód projektu
NU22-03-00159
Období řešení
5/2022 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
mozkové metastázy, radiomika, pseudoprogrese, recidiva, stereotaktická radioterapie
Spolupracující organizace
Masarykův onkologický ústav Brno

Stereotaktická radioterapie (SRT) je současným standardem péče o mozkové oligometastázy. Léčba je charakterizována vysokou dávkou cílenou na metastázy, která je aplikována v méně než pěti frakcích se strmým dávkovým gradientem do okolní zdravé mozkové tkáně. Následné hodnocení MRI je však často nejednoznačné kvůli časté přítomnosti změn souvisejících s léčbou, jako je poradiační nekróza nebo pseudoprogrese. Validní hodnocení lokální kontroly je přitom zásadní pro možnost indikace další systémové terapie, stejně jako moderní cílená léčba nebo imunoterapie.
Lékařská praxe se mění s vývojem nových metod umělé inteligence, respektive strojového učení. V dnešní době se radiologie stejně jako radioterapie silně spoléhá na pomoc počítačů, zejména při analýze velkých 3D obrazových dat. Hledání důležitého obrazového obsahu, který je často skrytý při pohledu pouhým okem, se nazývá radiomics, což znamená extrakci obrazových nebo objektových prvků (deskriptorů), které kvantitativně charakterizují obraz nebo jeho části z matematického hlediska.
Možno shrnout, že lze důvodně předpokládat nárůst pacientů s mozkovými metastázami indikovaných k SRT. Validní vyhodnocení následné MRI po cílené SRT představuje nenaplněnou výzvu (unmet clinical need), která je pro jednotlivého pacienta stále důležitější s ohledem na zvyšující se možnosti moderní systémové léčby diseminovaného onemocnění, kdy je lokální intrakraniální kontrola častou podmínkou indikace této léčby. Navíc lze vzhledem k omezené dostupnosti nástavbových metod MRI nebo PET / CT pro další zobrazování nejednoznačných nálezů na standardní kontrastní strukturální MRI předpokládat nutnost vývoj jiných alternativních přístupů.
Cílem předkládaného projektu je vyvinout radiomický model pro hodnocení kontrastní magnetické rezonance mozku po SRT mozkových metastáz za účelem zvýšení senzitivity a specificity hodnocení MR v rámci diferenciální diagnostiky změn souvisejících s radioterapií a skutečné progrese.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info