Informace o projektu
Mapy pro neolit, eneolit a dobu halštatskou pro území ČR a SR (mapy ne ha)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0104/2022
Období řešení
2/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem je vytvořit komplexní soubor map vývoje tzv. archeologických kultur pro období neolitu, eneolitu a doby halštatské z území České a Slovenské republiky. Tento soubor má doplnit a rozšířit již existující e-learningovou podporu ve formě map pro dobu bronzovou, které vznikly v rámci téhož projektu v podzimním semestru 2021.Výsledný kurz se bude skládat ze série map, které postihují vývoj pravěku v časovém období 5500-450 př. n. l. pro území České republiky a Slovenska. Série archeologických map bude doplněna krátkou animací vývoje ve zmíněných regionech v programu "DaVinci Resolve" nebo může sloužit jako podklad pro webovou aplikaci. Výstupy bude díky širokému časovému kontextu možné využít pro významný okruh studentů historických věd. Výstupy by měly umožnit pochopení studované látky v širších souvislostech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info