Informace o projektu

Úloha eikosanoidů v řízení proliferace a diferenciace savčích buněk

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA505/93/2369
Období řešení
1/1993 - 1/1995
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Projekt je zaměřen na získání nových poznatků o regulační úloze leukotrienů (LT) v proliferaci a diferenciaci krvetvorných buněčných populací savců v kontextu působení TGF l jako modelového cytokinu. Ke studiu in vitro budou použity myší embryonální kmenové buňky směrované do krvetvorby a myelomonocytické buněčné linie. Pokusy in vivo budou prováděny na myších po transplantaci buňkami kostní dřeně. V podmínkách cíleně modulovaného metabolismu LT bude provedena série stanovení fenotypových ukazatelů (vč. funkčních testů) odrážejících procesy proliferace a diferenciace v průběhu působení TGF l. Cílem je prokázat, zda a jak souvisejí účinky TGF l na jednotlivých úrovních diferenciace s metabolizmem LT. V konečné fázi studie předpokládá korelaci výsledků získaných v pokusech in vivo a in vitro.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info