Informace o projektu

Došlo v průběhu evoluce rodu Triticum ke kvantitativním změnám parametrů fotosyntetické fixace CO2 a metabolismu dusíku?

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA521/97/0284
Období řešení
1/1997 - 1/1999
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Výzkumný ústav rostlinné výroby

Studium fyziologie fotosyntézy, obsahu dusíku a kinetických parametrů příjmu nitrátů u planých předků kulturní pšenice ve srovnání se starými extenzivními a současnými intenzivními kultivary tetraploidní a hexaploidní pšenice bude originálním přínosem k poznání změn fyziologických charakteristik v průběhu evoluce a domestikace pšenice. Předmětem studia bude asi 18 vzorků evoluční řady pšenice, zahrnující plané ancestrální druhy s genomy A,S, homologické k B genomu (Aegilops speltoides) a D (Aegilops tauschii) a dále plané, staré a současné kulturní tetraploidní a hexaploidní druhy pšenice. Budou zjišťovány rozdíly v charakteristikách fotosyntézy a metabolismu dusíku s cílem zjistit nebo vyloučit vliv genomu v průběhu evoluce a domestikace kulturní pšenice. Výsledky by měly přispět k poznání fylogeneze kulturních pšenic, vytypovat možné genetické zdroje pro šlechtění a obohatit fyziologickou součást mozaiky pro studium fylogeneze pšenice.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info