Informace o projektu
Zvýšení kompetencí vědecko-výzkumných pracovníků zejména v metodologické oblasti (Nové metody výzkumu)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.3.00/09.0116
Období řešení
9/2009 - 8/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
věda, výzkum, metodologie
Spolupracující organizace
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Cílem projektu je zvýšit kompetence vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti realizace kvalitních výzkumných projektů. V rámci projektu budou probíhat vzdělávací aktivity (semináře, přednášky, workshopy) se zahraničními i tuzemskými odborníky zaměřené převážně na nové metody a možnosti výzkumu, které nejsou v České republice téměř vůbec rozšířeny. Důraz bude kladen na univerzálnost a přenositelnost nově nabývaných schopností a také na zajímavost a praktickou využitelnost nových výzkumných metod, čímž bude zajištěna větší atraktivita vědeckého bádání a potažmo zvýšená motivace vědecko-výzkumných pracovníků k samostatné výzkumné činnosti. Projekt je také zaměřen na přípravu dorostu v oblasti vědecko-výzkumné práce, tzn. na vzdělávání doktorských studentů a na podporu vynikajících pregraduálních studentů se zájmem o vědu a výzkum.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info