Informace o projektu
Diverzita parazitů jako indikátor enviromentálního stresu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA524/98/0940
Období řešení
1/1998 - 1/2000
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Parazitologický ústav AV ČR
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.

Hlavním cílem tohoto projektu je ověřit možnost využití biologické diverzity cizopasníků jako indikátoru znečištění prostředí. Provedena bude detailní analýza společenstev vícebuněčných cizopasníků ryb (na úrovni infracommunity a component community) pocházejících ze dvou rozdílně znečištěných lokalit. Míra antropogenní zátěže vodního prostředí bude kvantifikována prostřednictvím akumulace těžkých kovů (rtuť) ve svalovině hostitelských ryb. Prováděna bude rovněž analýza společenstev makrozoobentosu a ryb na obou modelových lokalitách. Pomocí nejmodernějších metod matematické statistiky budou analyzovány vztahy mezi výsledky parazitologického, ichtyologického (včetně chemických analýz) a hydrobiologického výzkumu. Aplikovány budou nové metody matematického zpracování dat (např. Markovovy řetězce, species-abundance models). Hledány budou optimální kombinace parametrů pro analýzu dat o biodiverzitě v podmínkách environmentálního stresu.

Publikace

Počet publikací: 45


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info