Informace o projektu

Diverzita parazitů jako indikátor enviromentálního stresu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA524/98/0940
Období řešení
1/1998 - 1/2000
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Parazitologický ústav AV ČR
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR,v.v.i.

Hlavním cílem tohoto projektu je ověřit možnost využití biologické diverzity cizopasníků jako indikátoru znečištění prostředí. Provedena bude detailní analýza společenstev vícebuněčných cizopasníků ryb (na úrovni infracommunity a component community) pocházejících ze dvou rozdílně znečištěných lokalit. Míra antropogenní zátěže vodního prostředí bude kvantifikována prostřednictvím akumulace těžkých kovů (rtuť) ve svalovině hostitelských ryb. Prováděna bude rovněž analýza společenstev makrozoobentosu a ryb na obou modelových lokalitách. Pomocí nejmodernějších metod matematické statistiky budou analyzovány vztahy mezi výsledky parazitologického, ichtyologického (včetně chemických analýz) a hydrobiologického výzkumu. Aplikovány budou nové metody matematického zpracování dat (např. Markovovy řetězce, species-abundance models). Hledány budou optimální kombinace parametrů pro analýzu dat o biodiverzitě v podmínkách environmentálního stresu.

Publikace

Počet publikací: 44


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info