Informace o projektu

In vitro metody pro detekci a studium mechanismů epigenetické toxicity cizorodých látek

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA525/00/D101
Období řešení
1/2000 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt "In vitro metody pro detekci a studium mechanismů epigenetické toxicity cizorodých látek". Hlavními polutanty životního prostředí jsou v současnosti polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), pesticidy používané v zemědělství a jiné další cizorodé látky. Ačkoliv je řada mechanismů jejich působení známa (mutagenita, imunotoxicita), objevují se důkazy, že mohou působit také mechanismy zapojenými v epigenetických procesech promoce karcinogeneze. Projekt navrhuje zavedení komplexního systému "in vitr o" testů toxicity pro detekci těchto mechanismů toxicity (z nichž mnohé jsou opomíjeny, nebo detekční systém zcela chybí). Je navrhován multiparametrický model pro studium oxidativního stresu (produkce ROS, deplece GSH, oxidativní poškození DNA, lipidní peroxidace), rozvoj metod detekce receptorem zprostředkované toxicity (AhR, ER, PPAR), zavedení modelu pro studium mezibuněčné komunikace (GJIC) a vybudování modelů pro studium modulací detoxikačních enzymů (CYP1A, CYP19, CYP4A) a jejich významu v metabo

Publikace

Počet publikací: 22


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info