Informace o projektu

Kulturní dějiny piva (KDP)

Kód projektu
MUNI/CORE/0755/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Pivo je ve středoevropském prostoru již od středověku důležitým kulturním fenoménem, který lze pochopit a docenit jen v rámci široce založeného interdisciplinárního studia. Možnosti takto definovaného výzkumu ukázaly dva úspěšné projekty (Kulturní dějiny piva), které byly řešeny na Historickém ústavu FF MU. Na interdisciplinaritě také bude založen cyklus přednášek, který přiblíží metodické a vědní postupy různých vědeckých, nejen humanitně orientovaných disciplín. V neposlední řadě budou v rámci předmětu pojmenována rizika plynoucí z požívání alkoholických nápojů, a to jak v rovině kulturní, tak zdravotní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info