Informace o projektu
Evoluční interference náboženství a vlády ve Vnitřní Asii: srovnání vzájemných impaktů s tributárními zeměmi: Mongolskem, Koreou a Vietnamem

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-06953S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je základní interdisciplinární výzkum a neprovedená souborná analýza vývoje interferencí náboženství a vlády ve Vnitřní Asii a tributárně vázaných zemích. V projektu budou vedle interakcí státu a náboženství analyzovány královské tituly vzešlé z vzájemných vlivů několika náboženských systémů, kultur a jazykových tradic. Hlavní úkoly: 1) extrakce rukopisných a pramenných materiálů a sestavení mapy vývojových interferencí náboženství a vlády mezi Vnitřní Asií a tributárními zeměmi: Mongolskem, Koreou a Vietnamem; 2) na základě nově zpřístupňovaných archiválií a konzultací s předními znalci se provede sestavení hierarchie vládních titulů a první standardizace výkladu novějších titulů; 3) u všech titulů budou analyzovány náboženské a historické kontexty a vektory prolínání vlivů několika politických a kulturních okruhů. Výstupy: 7 tematických článků a jedna monografie o interferencích náboženství a systémů vlády se slovníkem titulů, jejich hierarchiemi, chronologií a analýzami náboženských, geopolitických a kulturních vlivů na utváření tradiční struktury vlády a správy Vnitřní Asie a tributárních oblastí.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info