Informace o projektu

Povrchová úprava skla a její vliv na spolehlivost lepených spojů pro skleněné konstrukce za zvýšené teploty

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-06016S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
České vysoké učení technické v Praze

Nosné konstrukční prvky ze skla jsou v současnosti používány stále častěji, ale vzhledem ke křehkému lomu skla je třeba navrhovat tyto konstrukce s dostatečnou spolehlivostí. Proto je nezbytné věnovat pozornost zejména spojům a konstrukčním detailům. Lepené spoje mají řadu
výhod oproti mechanickým spojům, které jsou běžně ve stavebnictví používané. Lepidla mohou zajistit rovnoměrnější rozložení napětí podél spoje, neoslabují lepený materiál a odstraňují tepelné mosty. Přilnavost lepidla ke sklu lze zlepšit zdrsněním povrchu, ale za cenu snížené
pevnosti. Předkládaný projekt je zaměřen úpravu povrchu skla elektrickým plazmatem ke zlepšení adheze s ohledem na stárnutí lepidla vlivem okolního prostředí a chování spoje za zvýšené teploty. Odolnost lepeného spoje pro upravený a neupravený povrch skla a oceli bude
experimentálně ověřen na vzorcích vystavených umělému stárnutí za různých teplot pro vybrané 3 druhy tuhých a polotuhých transparentních lepidel. Experimenty budou doplněny numerickou analýzou spoje pomocí MKP.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info