Informace o projektu

Biblická onomatologie ze synchronního hlediska

Kód projektu
IAA0183701
Období řešení
1/1997 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Cílem projektu je průzkum biblických proprií v původní hebrejské a řecké vrstvě. Jejich analýza ukáže, jakou roli má v jejich kontextu původní, jazykově korektní etymologie a jakou má sekundární a přeznačující reetymologizace, která naplňuje jméno novým významem v souladu s potřebou kontextu tedy ze synchronního aspektu. Odtud vyplynou potom i pravidla jednak pro obecnou analýzu jevu reetymologizace, který je na propriích a zvláště biblických dosud málo probádán, jednak i východisko pro metodiku synchronní onomatologie vůbec.