Informace o projektu

Akcesorické minerály Ti, Nb, Ta a W jako indikátory geochemického vývoje magmatických a hydrotermálních systémů v Českém masívu

Kód projektu
IAA3046002
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Akcesorické minerály Ti, Nb, Ta a W (rutil, columbit-tantalit, wolframit, titanit) se staly cennými indikátory geochemického vývoje poměrů Fe/Mn a Nb/Ta zvláště v magmatických horninách a v doprpvodných hydrotermálních systémech. Navrhovaný projekt bude příspěvkem k pochopení vývoje změn chemického složení těchto minerálů, geochemické frakcionace hornin a jejich obohacení některými užitkovými prvky (např. Nb, Ta, W). Předmětem zájmu budou leukokrátní granity a horniny vznikající na přechodu magmatické a hydrotermální fáze, dále také hydrotermální žíly především v oblastech saxothuringika, moldanubika a bohemika. Akcesorické minerály budou také využity jako indikátory následných hydrotermálních alterací a jako indikátory aktivity fluid (např. F, 02) v mateřských horninách.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info