Informace o projektu

Informace o projektu
Vliv formátu odpověďové stupnice na psychometrické parametry položek (SCALING)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-06924S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Pro měření postojů a jiných osobnostních charakteristik pomocí sebeposuzovacích škál jsou nejčastěji použity stupnice likertovského typu, kde respondent volí z ordinálně seřazených možností (např. souhlasím–nesouhlasím). Tyto stupnice se však mohou lišit v řadě ohledů – např. počtem možností, jejich verbálním označením, extremitou či orientací škály. To vše pak ovlivňuje reliabilitu i validitu odpovědí i výsledného skóre a má přímý vliv na kvalitu měření. V návaznosti na předchozí spíše deskriptivní výzkum navrhujeme explanatorní psychometrický model, který umožní zkoumat odpověďové procesy. Výhodou námi navrženého postupu je, že bere v potaz interindividuální rozdíly, a že umožňuje studovat více charakteristik odpověďové stupnice najednou. Model budeme ověřovat sérií online experimentů se smíšeným designem manipulujícím vlastnostmi odpověďové stupnice. Výsledky projektu bude možné využít pro vyvažování skórů napříč různě formátovanými škálami, volbu optimálního formátu odpověďové stupnice pro konkrétní účely, nebo pro přesnější odhad reliability psychologického měření.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info