Informace o projektu
Literární a jazykový transfer: moderní germanistický výzkum

Projekt je zaměřen na účelovou podporu doktorských a vybraných magisterských studentů všech germanistických studijních programů nabízených na Ústavu germanistiky. Klade si za cíl účelně integrovat doktorandy. doktorandky a vybrané studující němčinářských, nordistických, nederlandistických a translatologických magisterských programů do badatelských, vědecky popularizačních i kulturněvzdělávacích aktivit pracoviště, které profiluje v domácím i mezinárodním měřítku směrem k výzkumu současného jazyka a transferových procesů, které podmiňují fungování písemnictví ve veřejném prostoru: produkce, recepce, distribuce, zprostředkování, překlad, interdisciplinarita, intermedialita. Aktivity hodné podpory krystalizují jak z úzké spolupráce mezi školiteli a studenty, nebo rozvíjejí a prohlubují spolupráci pracoviště s tuzemskými i zahraničními akademickými i kulturními pracovišti a institucemi. V roce 2023 se tato spolupráce týká zejména prací na mezinárodních letních školách (norština a nizozemština), mezioborové spolupráci (germanistika - teatrologie) na analýzách dramatizace Kafkových děl, aktivitách okolo Týdnů překladu a realizací dlouhodobé spolupráce s univerzitou v Regensburgu, jež by díky této podpoře měla vyústit v trilaterální projekt mezinárodní podpory doktorského studia (Brno-Regensburg-Gent).
Vedle těchto specifických aktivit se studentští členové projektu spolu se svými školiteli (díky projektu) aktivně účastní seminářů, workshopů a konferencí, pořádaných společně s ostatními germanistickými katedrami v ČR; tato setkání spoluorganizují, publikují výstupy a editorsky se podílejí na vydávání odborných výstupů z těchto akcí.
Projekt tedy slouží k posílení domácí i mezinárodní sítě partnerských germanistických pracovišť, zaměřené na profilaci doktorského i magisterského studia UGNN, ale i lepší viditelnosti germanistického výzkumu na veřejnosti. Jeho primárním cílem je i nadále integrace nadprůměrných magisterských a doktorských studentů do badatelských struktur a programů, na nichž ústav participuje, přičemž usiluje o pokud možno rovnoměrné zastoupení němčinářské, nederlandistické i nordistické sekce doktorského a magisterského výzkumu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 37


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info