Informace o projektu

Další vzdělávání pracovníků v oboru Filologicko-areálových studií (Filologicko-areálové vzdělávání)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.3.00/09.0166
Období řešení
8/2009 - 7/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
WWW stránky projektu
http://www.phil.muni.cz/wusl/home/opvk
Klíčová slova
Filologicko-areálová studia, vzdělávání

Cílem projektu je zkvalitnění personálního zabezpečení filologicko-areálového výzkumu na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty MU včetně zlepšení odborné přípravy a podmínek pracovníků prostřednictvím zkvalitnění odborné úrovně vědeckovýzkumného týmu.


Další odborné vzdělávání vědeckovýzkumných pracovníků bude probíhat:


1.) Formou přednáškových cyklů, seminářů a workshopů, v jejichž rámci budou vzdělávat akademické pracovníky pozvaní zahraniční i tuzemští specialisté v oboru filologicko-areálových studií.


2.) Formou krátkodobých zahraničních stážích, přednáškových pobytů a účasti na konferencích, workshopech a seminářích doma i v zahraničí, v institucích, které jsou spjaty s rozvojem takových nebo blízkých aktivit, v centrech podobného typu vědeckovýzkumného zaměření, kde lze získat další informace, metodologie a postupy a konfrontovat je s tím, čeho bylo dosaženo na mateřském pracovišti. Tyto nově nabyté znalosti budou dále předávány formou seminářů, přednášek a workshopů dalším zájemcům z řad akademických pracovníků z brněnské univerzity, ale také pracovníkům z jiných univerzit v ČR a zájemcům o vědu a výzkum z řad vysokoškolských studentů (především doktorandů). Výstupy z těchto aktivit budou publikovány ve sbornících.


Výstupem projektu bude nastavení dlouhodobých opatření s cílem vytvořit udržitelný systém dalšího vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků.


V rámci projektu bude vytvořen systém pobídkových činností pro motivaci a rozvoj budoucích vědecko-výzkumných pracovníků z řad vysokoškolských studentů - doktorandů, studentů magisterského cyklu a studentů gymnázií.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info