Informace o projektu

Czech BioImaging: Národní výzkumná infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování (Czech-BioImaging)

Kód projektu
LM2023050
Období řešení
1/2023 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoké učení technické v Brně
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Czech-BioImaging is a national research infrastructure for biological and medical imaging. It is a distributed infrastructure of thirteen leading biomedical imaging facilities from nine legal entities in the Czech Republic, and is already in operation phase. The host institution of the Czech-BioImaging is the Institute of Molecular Genetics, CAS, which also hosts the LRI administrative headquarters (hub) and acts as the recipient of infrastructure projects.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info