Informace o projektu

Economic strategies in Kaymakci citadel (Western Anatolia, Turkey) in Middle and Late Bronze Age based on petrographic and technologic determination of lithics.

Kód projektu
MUNI/FF-DEAN/1501/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je zaměřen na surovinovou a technologickou analýzu rozsáhlého souboru štípané industrie z významné kamenné pevnosti na průsečíku obchodních tras ve střední a mladší době bronzové (2.000 – 1.200 BC) v západní Anatolii. Kolekce je mimořádná rozsahem, pestrostí kamenných surovin i chronologií. Zdroje kamenných surovin v západní Anatolii zůstávají zatím nezmapované. Proto nebude určení surovin založeno na makroskopickém třídění, ale na objektivní metodě identifikace mikrofosilií v silicitové hmotě s pomocí mikroskopie. Výzkum je zapojením do mezinárodního výzkumného týmu, navrhovatelka do týmu přináší nové analytické metody a přístupy. Výzkum přinese kvalitativně zcela nové informace, dosavadní publikace pozdních štípaných industrií se v Turecku omezují na typologii, otázky vztažené k sociální komplexitě, ekonomii, distribuci a technologii nejsou dosud reflektovány. Výsledky výzkumu budou publikovány ve WOS časopise.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info