Informace o projektu

Žerotínské hudebniny v polských fondech (Žerotínské hudebniny)

Kód projektu
MUNI/FF-DEAN/1549/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je výzkum rukopisných a tištěných kancionálů, eventuálně též dalších hudebnin, pocházejících z majetku rodu Žerotínů, dochovaných v knižních fondech ve Vratislavi (Univerzitní knihovna) a Varšavě (Národní knihovna).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info