Informace o projektu
Proměny českého soudnictví ve dvacátém století (PČSVDS)

Kód projektu
MUNI/A/1215/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Účel projektu spočívá v analýze vybraných aspektů fungování československé justice ve dvacátém století s těžištěm na období totalitních režimů, kdy byla soudní moc zásadním způsobem ovlivňována. Projekt se mj. zaměří na trestní stíhání a následné soudní procesy s pachateli trestných činů hrubě narušujících občanské soužití v Československu za socialismu, mezi které náleželo např. šíření poplašné zprávy, příživnictví, opilství či pomluva. Dále zaměří projekt svou pozornost na problematiku zásahů do soudní moci v období Protektorátu Čechy a Morava.

Smyslem projektu bude na základě provedeného archivního výzkumu komplexně pochopit, popsat a vysvětlit dílčí aspekty fungování československého soudnictví, a to především na dobových příkladech ze soudní praxe vybraných soudů.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info