Informace o projektu

Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA402/09/0225
Období řešení
1/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Vysoká škola ekonomická v Praze
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Cílem řešení projektu je formulace hlavních problémů při užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a nalezení jejich teoretických řešení. V rámci řešení budou analyzovány způsoby uplatnění jednotlivých IAS/IFRS ve výkaznictví malých a středních podniků. K ilustraci řešení těchto problémů budou vypracovány příklady řešení. Snahou bude poskytnout teoreticky zdůvodněný návod, jak postupovat při uplatňování jednotlivých standardů při vytváření harmonizovaných výstupů z účetnictví. Pro řešení projektu budou využity poznatky z firem, které již mají se zaváděním IAS/IFRS praktické zkušenosti, budou analyzovány dosavadní metody účtování podle IAS/IFRS a konfrontovány s možností účtování v MSP. V rámci řešení projektu bude rovněž rozvíjena spolupráce se zahraničními partnery ze zemí střední a východní Evropy (Polsko, Maďarsko, Slovensko, Ukrajina). Budou porovnávány zkušenosti při zavádění standardů účetního výkaznictví u malých a středních podniků v těchto zemích.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info