Informace o projektu
COFOLA 2023 (COFOLA 2023)

Kód projektu
MUNI/B/1402/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Hlavním posláním konference COFOLA 2023 je podpora mladých vědeckých pracovníků, právních vědců a jejich vědecké práce v oblasti právní vědy a právní praxe. Právnická fakulta se tradičně snaží umožnit doktorandům a mladým vědcům prezentovat výsledky jejich vědecké činnosti na veřejnosti, ovšem v přívětivém prostředí „doktorandské“ konference. Tuto možnost nevyužívají pouze studenti doktorského studia či mladí akademičtí pracovníci, ale také studenti magisterští, kteří se tím zapojují do vědecké činnosti ještě před případným zahájením studia v doktorských studijních programech, a mimo jiné zvyšují svoji šanci na přijetí do doktorského studia. Přednášejícími na konferenci jsou nejen doktorští studenti, ale i odborníci z praxe z řad současných doktorských studentů nebo absolventů, advokátní koncipienti a advokáti, justiční čekatelé a asistenti soudců a další. Přínosem konference je propojování akademického prostředí s praxí. Je samozřejmě možné, že jako v roce 2021 se konference nebude moci uskutečnit jinak než v online podobě. V tuto chvíli to ale nepředpokládáme.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info