Informace o projektu
Studentská konference o právu a psychologii (SCLP)

Kód projektu
MUNI/B/1350/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Hlavním záměrem konference je poskytnout prostor pro mezioborovou diskuzi o právu a psychologii. Konference si klade za cíl oslovit skupinu začínajících vědců a vědkyň věnujících se oblasti interakce práva a psychologie, poskytnout jim unikátní prostor pro prezentaci vlastního výzkumu, možnost seznámit se se stavem poznání a navázat budoucí spolupráci. Konference přístupnou formou uvede mezioborový výzkum práva a psychologie do povědomí širší akademické společnosti a bude případně motivovat účastnice a účastníky z řad bakalářských a magisterských studentů a studentek k bližšímu seznámení s danou tematikou.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info