Informace o projektu

Informace o projektu
Systém aktivace transkripce pro studium vztahu mezi metabolizmem a účinkem cytokininů u Arabidopsis a tabáku

Kód projektu
IAA5004001
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Cytokiny (CK) se podílejí, v interakci s dalšími rostlinnými hormony, na regulaci řady vývojových procesů u rostlin. Znalosti molekulárních mechanizmů účinku CK jsou však omezené. Využijeme nového systému aktivace transkripce ke konstrukci transgenních rostlin, které budou regulovatelně a odděleně nadprodukovat dva heterologní enzymy schopné zvyšovat hladiny volných CK (i) hydrolýzou jejich glukozidů nebo (ii) jejich syntézou de novo v definovaných časo-prostorových obrazcích. Očekáváme, že uvolňování CK z glukozidů povede k jak společným tak i odlišným účinkům ve srovnání s účinky de novo syntézy CK. Analýza rozdílných účinků přispěje k porozumění příčin komplexity metabolických přeměn CK. Tento přístup povede k izolaci línií Arabidopsis vykazujících fenotypy odpovídající definovaným obrazcům nadprodukce CK. Tyto linie budou využity v budoucnu k izolaci genů podílejících se na metobalizmu CK a dále na signálních drahách CK metodou izolace supresorových mutantů.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info