Informace o projektu

Informace o projektu
Nelegální práce (Nelegální práce)

Kód projektu
MUNI/A/1448/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Problematika nelegální práce není doposud v odborné literatuře komplexně zpracována. Nelegální práce je v současné době řešena na úrovni jednotlivých odvětví (vymezení závislé práce podle zákoníku práce, vymezení nelegální práce dle zákona o zaměstnanosti a vyloučení osob vykonávajících nelegální práci z pojistných systémů sociálního zabezpečení). Většina vědeckých publikací se tak věnuje této problematice na úrovni jednotlivých oborů (např. výkladový přístup soudní praxe k pojmu závislá práce, výkladový přístup orgánů státní správy k pojmu nelegální práce). Chybí mezioborové propojení, stejně tak komplexní analýza dopadu na veřejné rozpočty či i kvantifikace důsledků plynoucích pro jednotlivce, kteří nelegální práci vykonávají. Jeví se tudíž jako žádoucí zabývat se příčinami a důsledky nelegální práce, a to jak v právní, tak ekonomické oblasti. Cílem navrhovaného projektu je posoudit právní a ekonomické příčiny a dopady nelegální práce a navrhnout konkrétní opatření, která by tento negativní jev eliminovala. Navržený cíl umožní definovat příčiny a dopady nelegální práce, jak z teoretického, tak praktického hlediska.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info