Informace o projektu

Edukační materiály pro pečující o nemocné Alzheimerovou chorobou (ACH)

Kód projektu
MUNI/A/1149/2022
Období řešení
1/2023 - 5/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

V posledních desetiletích jsme svědky skokového nárustu výskytu onemocnění Alzheimerovou chorobou. S prodlužující se délkou dožití těchto osob je nutné se rovněž zamýšlet nad těmi, kdo o ně pečují. Po zjištění této diagnózy u blízkého člověka obvykle následují reakce ve fázích – popírání způsobené šokem, hněv, smlouvání, deprese a smíření. V každé z těchto fází potřebuje dotyčný jiný způsob podpory.
Právě absence přehledného edukačního materiálu s konkrétními a jasnými informacemi je důvodem podání návrhu na projekt specifického výzkumu. Takovýto materiál bude vytvořen na základě analýzy rozhovorů mezi pacientem s ACH, jejich doprovodem a lékařem. V rozhovorech získaných pro vytvoření korpusu k lingvistickému rozboru často zaznívají obavy a problémy, jimž osoby pečující o pacienty s ACH čelí. Jedná se především o obavy spojené s právními úkony, vyřizováním nejrůznějších příspěvků, obstaráváním pomůcek, ale i psychologickou podporu, odkazy na relevantní zdroje informací apod. Vzhledem k tomu, že tato data již byla pořízena, odpadá finanční nákladnost spojená s jejich sběrem.
Edukační materiál v podobě brožury bude následně k dispozici ve specializovaných neurologických ambulancích, případně dostupný na internetu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info