Informace o projektu
Aplikace pro práci s daty napříč různými úložnými službami

Kód projektu
722/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

V tomto projektu navrhneme uživatelsky přívětivou aplikaci, která má za cíl řešit problémy spojené se správou výzkumných dat v různých částech infrastruktury. Aplikace slouží jako obal pro různé úložné služby a jejich technologie, jako je objektové úložiště, blokové úložiště, cloudové úložiště, uživatelské adresáře v rámci systémů HPC Grid, datová úložiště poskytovaná národní e-infrastrukturou anebo obdobnými službami poskytovanými místními univerzitami. Poskytuje jednotný a transparentní pohled na data napříč těmito službami, čímž eliminuje potřebu výzkumných pracovníků orientovat se v různých protokolech a autentizačních metodách. Cílem aplikace je tyto složitosti uživatelům skrýt a usnadnit tak výzkumným pracovníkům přístup k jejich datům, práci s nimi a jejich přesun napříč různými úložným/výpočetními službami a efektivnější sdílení dat s vědeckou komunitou. Aplikační řešení se bude snažit znovu využít dostupné komponenty, např. službu FTS pro správu přenosů dat, dostupné klienty pro práci s NFS, S3 nebo SSHFS. Obsahem projektu bude vytvořit proof of concept s podmnožinou úložných služeb a otestovat, zda je využitelný v rámci vědecké komunity v ČR.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info