Informace o projektu
Metody chemické a fyzikálně-chemické analýzy pro studium přírodních a syntetických materiálů. (MCHA)

Kód projektu
MUNI/A/1575/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt MCHA je zaměřen na vývoj analytických metod a výzkum procesů a jevů pro studium biologických, geologických a syntetických materiálů. Výzkum a vývoj bude realizován studenty doktorského, magisterského a bakalářského studia. z moderních analytických technik se uplatní hmotnostní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu (ICP-MS), laserová ablace (LA-ICP-MS), spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS), atomová emisní spektrometrie (ICP-OES), rentgenová fluorescenční spektrometrie (ED-XRF), hmotnostní spektrometrie molekul, hmotnostní spektrometrie s Knudsenovou celou a spektroskopie jaderné magnetické rezonance (NMR). Metody budou používány pro zobrazování prostorové distribuce analytů v biologických tkáních, horninách a minerálech, jako podpora vývoje protinádorových léčiv a nových pokročilých materiálů a při studiu fázových rovnováh slitin a nanomateriálů. Pro predikci vlastnosti kovů a slitin bude používáno matematické modelování.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info