Informace o projektu
Možnosti aplikačního využití poznatků základního psychologického výzkumu

Cílem projektu je prozkoumat možnosti aplikačního využití poznatků základního psychologického výzkumu na podkladě studií dlouhodobě realizovaných Psychologickým ústavem FF MU. Projekt je organizován do několika dílčích sub-studií věnovaných moderním experimentálním metodám a technologiím, zhodnocení efektivity terapeutických a intervenčních metod a rozšíření psychologických poznatků do dalších společenských věd.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info