Informace o projektu
Adiktologie

Kód projektu
MUNI/CORE/0584/2024
Období řešení
7/2024 - 6/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Předmět je zaměřen na problematikou látek vyvolávajících závislost a rovněž na oblast nelátkových/behaviorálních závislostí. Pozornost bude věnována zejména hlavním skupinám nejčastěji zneužívaných látek se závislostním potenciálem (nikotin, alkohol, konopné látky, opioidy, hypnosedativa, psychostimulancia, halucinogeny, těkavé látky). Stručným způsobem budou zmíněny psychologické a psychosomatické souvislosti, možnosti preklinického výzkumu v oboru závislostí, oblast epidemiologie, dostupné adiktologické služby a nástin terapie.

Pro ucelený náhled na adiktologickou problematiku předmět zahrnuje spolupráci vyučujících z Farmakologického ústavu, z Ústavu psychologie a psychosomatiky a Psychiatrické kliniky LF MU. To zaručuje komplexní přístup k transdisciplinárnímu oboru, jakým adiktologie je, včetně nejdůležitějších farmakologických, psychologických a psychiatrických aspektů.

Předmět je určen především studentů psychologie FF a FSS, studentům FaF, PedF a dále studentům LF s vyšším zájmem o uvedenou problematiku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info