Informace o projektu

Deskripce současného stavu cizojazyčné výuky ve firemních kurzech

Kód projektu
MUNI/41/006/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Výuka cizího jazyka, didaktika cizího jazyka, firemní jazykové kurzy, dotazník

Projekt s názvem Deskripce současného stavu cizojazyčné výuky ve firemních kurzech je založen na výzkumu, který koncipovala řešitelka Mgr. Pavla Benešová, Ph.D. Cílem výzkumu je zachytit a popsat specifické znaky současné firemní jazykové výuky. Na projektu bude spolupracovat student 6. ročníku Učitelství NJ pro ZŠ Pavel Furch. Jeho stěžejní činnost bude spočívat ve sběru dat prostřednictvím dotazníků.

Výsledky

Cílem projektu bylo popsání současného stavu cizojazyčné výuky ve firemních kurzech, a sice jak z pohledu lektorů, tak i účastníků těchto kurzů. Z dotazníků pro lektory (17 položek) vyšlo mj. najevo, že výuku ve firemních kurzech ovlivňuje řada specifických faktorů , z nichž mnohé působí negativně (nepravidelná docházka účastníků, jejich rozdílná jazyková úroveň, pracovní vytížení či nutnost odcházet během výuky). Z výpovědí účastníků kurzů (16 položek) kromě jiného vyplývá, že hlavní motivací pro navštěvování firemní jazykové výuky je potřeba znalosti cizího jazyka pro profesní komunikaci se zahraničními partnery. Výuka se pak nejčastěji koná 1x týdně skupinovou formou a bývá hrazena zaměstnavatelem. Výpovědi respondentů nám pomohly získat základní obraz o současné situaci jazykových kurzů ve firmách. Díky provedenému dotazníkovému šetření byly odkryty další otázky, které by bylo vhodné ověřit pomocí dalších, kvantitativně i kvalitativně orientovaných výzkumů a na jejich základě pak vypracovat metodiky určené pro lektory vyučující v těchto kurzech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info