Informace o projektu

Sborník prací učitelů a studentů Katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví č. III

Kód projektu
MUNI/41/016/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Zdraví, Zdraví 21, faktory zdraví, fyzické, psychické, sociální komponenty zdraví

Sborník bude prezentovat nejlepší výzkumné výsledky, které byly získány studenty a učiteli KRVVZ PdF MU v oblasti výchovy ke zdraví.

Výsledky

Projekt umožnil studentům seznámit se s tvorbou odborné publikace, osvojit si postupy tvorby výzkumu a jeho zpracování, umožnil publikovat studentům a pedagogům jejich výzkumné práce z oblasti výchovy ke zdraví a nastínit její multidisciplinární pojetí a výhledy oboru. Vytyčené cíle byly splněny a záměr projektu byl dokonce překročen – sborník byl dle návrhů recenzentů přepracován na odbornou monografii. Projekt navazuje na řešení úkolů výzkumného záměru MSM 00121622421 PdF MU, ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21.STOLETÍ,vedoucí doc. PhDr. Řehulka.