Informace o projektu

Algebraické a analytické metody v teorii čísel

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA201/97/0433
Období řešení
1/1997 - 1/1999
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Karlova v Praze

Algebraické metody řešeného projektu se budou převážně zabývat algebraickou teorií čísel, speciálně otázkami abelovských těles a abstraktní teorií divizorů. Důraz bude kladen na vlastnosti okruhů celých čísel kruhových těles a jejich některých ideálů a na vyšetřování problematiky normální báze rozšíření těles. Budou vyšetřovány možnosti aplikace teorie divizorů a jejich zobecnění v komutativní teorii okruhů a teorii uspořádaných grup a kategorické vlastnosti těchto systémů. V analytické teorii čísel se bude pokračovat v rozvoji metod pro aplikace v oblasti vět Tauberova typu a ve vyšetřování vlastností Fermatových čísel, souvisejících s Artinovou hypotézou. V oblasti abstraktní analytické teorie čísel se budou vyšetřovat asymptotické vlastnosti různých řad aritmetických pologrup. Budou rozvíjeny metody pro vyšetřování algebraických vlastností číselných posloupností.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info