Informace o projektu

Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického zpracování jazyka (POJABR)

Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/07.0189
Období řešení
5/2009 - 3/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
WWW stránky projektu
http://pojabr.zcu.cz
Klíčová slova
slovník, neslyšící, český znakový jazyk, avatar,
Spolupracující organizace
Fakulta aplikovaných věd ZČU
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci
Odpovědná osoba Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
Odpovědná osoba doc. Ing. Luděk Muller Ph.D.
Logo poskytovatele

Cílem projektu je inovace a rozvoj výuky sluchově postižených studentů a předmětů speciální pedagogiky aplikací informačních technologií pro komunikaci člověk stroj - jmenovitě nejnověji dosažených výsledků výzkumu a vývoje z oblasti automatického zpracování českého znakového jazyka. Snahou je snížit dosavadní vysokou komunikační bariéru neslyšících v procesu jejich vzdělávání a zavést efektivnější vzdělávání budoucích pedagogů, kteří s neslyšícími mohou během své profese přijít do styku. Nově vytvořené výukové nástroje s podporou automatického zpracování znakové řeči včetně moderních interaktivních on-line slovníků znakové řeči rozšiřujících dosavadní slovní zásobu znakového jazyka pak budou včetně metodiky jejich použití dány k dispozici všem vysokým školám i celé komunitě neslyšících. Synergicky bude posíleno snazší začlenění skupiny sluchově postižených do pracovního procesu, posílen rozvoj jejich jazykových znalostí i schopnost používat moderní informační technologie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info