Informace o projektu

Zvyšování studijních a profesních perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí (Integrace znevýhodněných skupin)

Kód projektu
CZ.1.07/1.2.00/08.0118
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor/Program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
Fakulta/Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Hlavním cílem projektu je rozvoj vzdělávacích perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí, zejména dětí romské národnosti a dětí migrujících cizinců, prostřednictvím komplexního vzdělávacího modulu zaměřeného na oblast edukace. Mezi výrazné aktivizující mechanismy z oblasti vzdělávání, nabízející šanci dětem a mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí patří edukativní strategie zahrnující profesi asistenta pedagoga, dále jsou to přípravné třídy, programy doučování a přípravy na výuku, volnočasové aktivity, aktivizační programy pro dospělé, nulté ročníky připravující frekventanty na střední a vysokou školu a v neposlední řadě úsilí některých skupin nebo spíše jednotlivců o zařazení romského jazyka, romologie a romistiky do vzdělávání. Dílčí cíle zahrnují snahu: - o zkvalitňování přípravy pedagogů, kteří pracují se sociálně znevýhodněnou mládeží, jedná se o různé vzdělávací kurzy určené asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům - o zvyšování školní úspěšnosti dětí prostřednictvím programu Domácí učitel - o zvyšování počítačové gramotnosti sociálně znevýhodněných skupin - o vytváření tolerantního prostřední bez předsudků prostřednictvím multikulturní výchovy aplikované do základních škol - o respektování kulturní odlišnosti Romů prostřednictvím kurzů romštiny, romologie a romistiky - o zvyšování studijních perspektiv dospívajících prostřednictvím poradenského servisu k edukaci - prostřednictvím volnočasové pedagogiky umocňovat rozvoj dětí a mládeže směrem ke vzdělávání - o podporu dalšího vzdělávání dětí a mladých lidí prostřednictvím kurzů na přípravu na přijímací zkoušky na SŠ a VŠ a na další studium Komplexní modul zahrnuje nově vytvořené a inovované vzdělávací programy určené široké skupině sociálně znevýhodněné populace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info