Informace o projektu

Zvyšování studijních a profesních perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí (Integrace znevýhodněných skupin)

Kód projektu
CZ.1.07/1.2.00/08.0118
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Logo poskytovatele

Hlavním cílem projektu je rozvoj vzdělávacích perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí,
zejména dětí romské národnosti a dětí migrujících cizinců, prostřednictvím komplexního vzdělávacího modulu
zaměřeného na oblast edukace.
Mezi výrazné aktivizující mechanismy z oblasti vzdělávání, nabízející šanci dětem a mladým lidem ze sociálně
znevýhodněného prostředí patří edukativní strategie zahrnující profesi asistenta pedagoga, dále jsou to přípravné
třídy, programy doučování a přípravy na výuku, volnočasové aktivity, aktivizační programy pro dospělé, nulté
ročníky připravující frekventanty na střední a vysokou školu a v neposlední řadě úsilí některých skupin nebo
spíše jednotlivců o zařazení romského jazyka, romologie a romistiky do vzdělávání.
Dílčí cíle zahrnují snahu:

  • o zkvalitňování přípravy pedagogů, kteří pracují se sociálně znevýhodněnou mládeží, jedná se o různé


vzdělávací kurzy určené asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům

  • o zvyšování školní úspěšnosti dětí prostřednictvím programu Domácí učitel
  • o zvyšování počítačové gramotnosti sociálně znevýhodněných skupin
  • o vytváření tolerantního prostřední bez předsudků prostřednictvím multikulturní výchovy aplikované do


základních škol

  • o respektování kulturní odlišnosti Romů prostřednictvím kurzů romštiny, romologie a romistiky
  • o zvyšování studijních perspektiv dospívajících prostřednictvím poradenského servisu k edukaci
  • prostřednictvím volnočasové pedagogiky umocňovat rozvoj dětí a mládeže směrem ke vzdělávání
  • o podporu dalšího vzdělávání dětí a mladých lidí prostřednictvím kurzů na přípravu na přijímací zkoušky na SŠ


a VŠ a na další studium
Komplexní modul zahrnuje nově vytvořené a inovované vzdělávací programy určené široké skupině sociálně
znevýhodněné populace.

Publikace

2012

2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info