Informace o projektu

Rozvoj odborného vzdělávání v kvalitativních a kvantitativních metodách výzkumu na FSS MU (QQ Improvement)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.3.00/09.0189
Období řešení
7/2009 - 6/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
WWW stránky projektu
http://www.fss.muni.cz/cz/site/struktura/projekty/fss
Klíčová slova
Kvalitativní metody, kvantitativní metody, metodologické vzdělávání, analýza dat.
Spolupracující organizace
FOCUS, spol s.r.o.

Projekt Rozvoj odborného vzdělávání v kvalitativních a kvantitativních metodách výzkumu na FSS MU (registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0189) je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Cílem projektu je zvýšení odborné znalosti akademických pracovníků a doktorských studentů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) a aplikace kvalitativních a kvantitativních metod výzkumu na špičkové úrovni. Důkladná znalost těchto metod je nezbytným předpokladem úspěšného výzkumu a jedinou cestou k výsledkům, jež obstojí v kontextu moderních sociálních věd. Kvalifikovaná znalost jejich použití je klíčová pro činnost výzkumných týmů na pracovištích FSS MU. V rámci projektu budou realizovány kurzy kvantitativní a kvalitativní metodologie pro doktorské studenty a akademické pracovníky. Projekt obohatí výuku díky nákupu nejnovějšího odborného softwaru, odborných publikací, analýz a odborných časopisů. Cílem projektu je pomocí metodologického vzdělávání zvýšit kvalitu empirických výzkumů na celé fakultě. Partnerem projektu je společnost Focus Marketing and Social Research.

Výsledky

Cílem projektu bylo zvýšení odborných znalostí akademických pracovníků a doktorských studentů Fakulty sociálních studií MU v oblasti kvalitativních a kvantitativních metod výzkumu. V rámci projektu byly realizovány kurzy kvantitativní a kvalitativní metodologie pro doktorské studenty a akademické pracovníky vyučované tuzemskými a zahraničními experty na dané metody, navíc byly uspořádány odborné workshopy. Součástí projektu byly také odborné praxe a stáže studentů a akademiků v ČR i v zahraničí. Z projektu byla zakoupena odborná literatura a software.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info