Informace o projektu

Aktivace povrchu syntetických polymerních materiálů v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA104/99/0307
Období řešení
1/1999 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita Komenského v Bratislavě

Plazmochemické zpracování povrchu textilních vláken a materiálů různých typů používaných při výrobě kordů, dutých vláken a kompozitních materiálů umožňuje podstatné a nenákladné zvýšení adhese vůči barvivům, impregnačním materiálů a následně deponovaným tenkým vrstvám. Klíčovým problémem je poznání interakčních mechanismů mezi funkčními skupinami na povrchu vláken a jednotlivými komponentami nízkoteplotního neizotermického plazmatu. Ekonomické důvody si vynucují zaměření na plazma buzené za atmosférického tlaku, tj. korónové, bariérové, klouzavé a povrchové elektrické výboje buzené zpravidla v pulsním režimu. Jedná se o návrh a konstrukci plazmochemických reaktorů pro povrchovou předimpregnační úpravu shora uvedených materiálů. Bude prováděna detekce a interpretace vzniklých radikálů metodou elektronové paramagnetické rezonance. Budou stanoveny doby života aktivních volných radikálů v závislosti na typu a způsobu buzení plazmatu. Bude studován vliv různých plynů a par na vytváření volných radikálů.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info