Informace o projektu
Využití analýzy obrazu při studiu struktury interfázního jádra

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA202/99/P008
Období řešení
1/1999 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Cílem projektu je zdokonalení stávajícího hardwaru a softwaru pro analýzu obrazu z fluorescenčního mikroskopu, tj. systému, který je jádrem nosného projektu a který je využíván pro studium struktury interfázního jádra. Celý systém je ve světě unikátní. V současné době je již plně automatizován, avšak v mnohém vyžaduje další změny jak hardwarové, tak softwarové. V rámci navrženého projektu bude existující systém soustavně modifikován a vylepšován tak, aby výzkum struktury interfázního jádra mohl být prováděn co nejrychleji a nejefektivněji a aby vyvíjené zařízení bylo stále ve světě špičkové. Bude vylepšována optická soustava systému a zaváděny nové prvky optické mikroskopie, zejména metoda konfokální mikroskopie s rotujícím diskem, kterou se navrhovatel intensivně zabýval během svého pobytu na Oxfordské univerzitě. Především však bude výzkum zaměřen na zdokonalování softwaru, zejména vývoj nových algoritmů analýzy obrazu (především metod segmentace interfázních jader) a paralelizaci celé analýzy.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info