Informace o projektu

Studium syntézy, struktury a vazebných poměrů ve sloučeninách obsahujících současně dusík, fosfor, chalkogen a/nebo halogen

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA203/97/0955
Období řešení
1/1997 - 1/1999
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je orientován na optimalizaci spojení preparativního a strukturního výzkumu sloučenin obsahujících v molekulách atomy P, N, chalkogen a/nebo halogen. Hlavní pozornost bude zaměřena na přípravu sloučenin obsahujících čtařčlenné a/nebo šestičlenné kruhy a studium jejich struktury a reaktivity. Cílem je nalézt obecně použitelné metody pro přípravu látek daného typu a studiem jejich struktury a vlastností umožnit predikci chování nově připravovaných sloučenin. Vedle rtg strukturní analýzy budou pro tento účel využívány metody vibrační, hmotnostní a NMR spektroskopie. Teoretický strukturní výzkum bude využívat superpočítačových center v ČR k výpočtům a optimalizaci modelových struktur a korelace získaných výsledků s experimentálními poznatky bude významným zdrojem informací pro řízení preparativní práce i pro fundovaný popis vazebných poměrů ve studovaných sloučeninách.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další