Informace o projektu

Rozhodčí řízení ve vnitrostátní a mezinárodní obchodní praxi - simulované jednání (Rozhodčí řízení)

Kód projektu
FRVS/2239/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je vytvořit nový povinně volitelný předmět Rozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním styku - simulované jednání. Předmět bude zařazen do studijního plánu studijního programu Právo a právní věda obor Právo. Výše uvedený předmět bude novým předmětem v několika ohledech. Konkrétně:

  • z pohledu znalostního. Bude zde prohloubena materie vyučovaná v rámci povinného předmětu Mezinárodní právo soukromé II a Právo mezinárodního obchodu. Tato znalostně nadstandardní materie dále prohloubí poznatky studentů o jednom z jevů, který se stal nedílnou součástí řešení sporů mezi mezinárodními i vnitrostátními obchodníky.
  • z pohledu metodologického. Předmět vychází z myšlenky, že člověka nelze v podstatě nic naučit - člověk se musí vše naučit sám. Člověk si zapamatuje jen to, co dělá. Tedy student pochopí smysl toho, co je mu zprostředkováno ve znalostní podobě jen tehdy, jestliže tyto teoretické znalosti může použít k něčemu praktickému. V tomto případě to bude využití případové studie a simulovaného jednání jako výsledku dílčích činností v průběhu kursu.