Informace o projektu

Česká autorská pohádka po roce 1989

Kód projektu
FRVS/1371/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Primárním cílem projektu je vytvoření jednosemestrálního výběrového kurzu pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Kurz Česká autorská pohádka po roce 1989 je zamýšlen jako doplnění povinných kurzů zabývajících se českou literaturou 2. poloviny 20. století a současně kurzů zaměřujících se na českou literaturu pro děti a mládež. Studenty kurz seznámí s postavením autorské pohádky v české literatuře po roce 1989 a poukáže na charakteristické rysy jednotlivých typů autorské pohádkové produkce vzniklé od roku 1989 až po současnost. Specifické vlastnosti imaginativních, nonsensově-parodických a imitativně-inovačních autorských pohádek budou studentům odhalovány při interpretaci konkrétních děl. V rámci kurzu bude česká autorská pohádková tvorba posledních 20 let konfrontována s autorskou pohádkovou tvorbou zahraniční.