Informace o publikaci

Odraz sociálně kognitivních teorií v činnosti lektorů pracujících se skupinou

Autoři

KOLÁŘ Jan NEHYBA Jan LAZAROVÁ Bohumíra

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek pojednává o odrazu sociálně kognitivních teorií vzdělávání a učení v práci se skupinou v programech osobnostně sociálního rozvoje. Autoři v něm představují základní teoretická východiska, cíle, metodologii a hlavní výsledky realizovaného kvalitativního výzkumu, který byl zaměřen na analýzu způsobů práce lektorů osobnostně sociálního rozvoje s vybranými skupinami. Prostřednictvím analýzy videonahrávek a narativních rozhovorů bylo identifikováno několik základních kategorií, ve kterých se zmíněné teorie do určité míry odrážejí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info