Informace o publikaci

Principles of Good Administration and the Property of Territorial Self-government

Název česky Principy dobré správy a majetek územní samosprávy
Autoři

HAVLAN Petr JANEČEK Jan

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Public finances - administrative autonomie (G. Hulkó, A. Patyi – eds.)
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova good public administration principles; territorial self-government; property; responsibility
Popis Stať se zabývá otázkami pojetí principů dobré správy v kontextu se zásadou řádného hospodaření s veřejným majetkem se zaměřením na majetek územní samosprávy. Na základě stručného kritického rozboru české právní úpravy majetku územních samospráv vycházejícího z krátkého historického vhledu je docházeno k závěrům ukazujícím na neutěšenost současného stavu. Mimo jiné je konstatováno, že v Česku nyní nelze v principu dostát zásadě řádného hospodaření s majetkem územních samospráv. Je upozorněno na to, že v důsledku neprovedení potřebných legislativních změn je veřejná správa vykonávána čím dál tím častěji soukromoprávními formami, které ovlivňují její obsahovou stránku. Dochází tak k ohrožení veřejného majetku. V rámci příspěvku je opakovaně zdůrazněn význam „povinnostního přístupu“ k otázkám principů dobré veřejné správy jako nutného protipólu práva na dobrou veřejnou správu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info