Informace o publikaci

Diabetes a schizofrenie

Logo poskytovatele
Autoři

USTOHAL Libor STEHNOVÁ Iva

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
www http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/diabetes-a-schizofrenie-37200
Obor Psychiatrie, sexuologie
Klíčová slova diabetes; schizophrenia; genetic factors; antipsychotics;
Přiložené soubory
Popis Epidemiologické studie prokázaly signifikantně vyšší výskyt diabetu u pacientů se schizofrenií než v běžné populaci. Předpokládá se, že je to způsobeno řadou faktorů. Některé z nich, jako např. genetické faktory pro schizofrenii a diabetes, jsou neovlivnitelné, jiné ale ovlivnit lze. Patří k nim zejména antipsychotická medikace a životní styl pacientů. Z tohoto úhlu pohledu se jeví jako více problematická antipsychotika klozapin a olanzapin, naopak za méně rizikové se považují amisulprid, aripiprazol, sertindol a ziprasidon. Důležité js na možnost rozvoje diabetu a dalších kardiometabolickýkch komplikací myslet a pravidelně v průběhu léčby schizofrenie sledovat glykemii a další parametry, jako jsou body mass index, lipidemie, krevní tlak a pulz a kromě toho se snažit edukovat pacienty o zdravém životním stylu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info